Upplevelser

Att uppleva är att leva

By

Saltrum

Saltrum Saltrum är känt utomlands sedan länge men är en NYHET i Sverige. Salt är ett naturligt ämne som har läkande effekt: salt förstör bakterier och svampar och stimulerar därmed immunförsvaret. *Förebygger?:

Mer information