Upplevelser

Att uppleva är att leva

By

Vinkväll i konstens tecken

Vinkväll i konstens tecken Konsten är porten in till själen. På denna workshop får ni verkligen leka med färg och form, samtidigt som ni använder er av sång, dans, meditation - och vin - för att hitta en inre sprudlande?:

Mer information