Upplevelser

Att uppleva är att leva

By

Teprovning

Teprovning "Te, eller The, är en växt samt även en från denna växt framställd dryck. Drycken te dricks oftast varm. Te framställs av unga bladskott från växten Camellia sinensis och har använts av människor?:

Mer information